Föreläsning via Brittsällskapet

08.04.2023

Annelie försöker ta alla tillfällen i akt till utbildningar i avel och hälsofrågor. Idag hölls den första i en serie av tre föreläsningar anordnade av Brittsällskapet. En tre timmar lång föreläsning som var väldigt bra med bland annat frågeställningar som hur avelsmaterialet inom rasen ska breddas och hur vi ska få tillgång till mer avelshanar. En annan sak som togs upp var inavelsgraden i aveln och hur vi uppfödare ska göra för att minska den.